Оперативен мениджмънт

Оперативен мениджмънт, извършван от нас, включва внимателно разглеждане на ежедневната дейност, анализ на планирания бюджет,  анализ на паричните потоци, прогнозиране, управление на маркетинг и продажби, управление на човешките ресурси, за да можем да сме сигурни, че хотелът се управлява ефективно.

Нашият задълбочен опит в различни по категория и тип хотелски комплекси ни дава уникална перспектива за идентифициране на най-добрите възможности за нашите клиенти.

Hotel Experts е на разположение да Ви предостави услуги в следните области:

picture