Обучения

Обучения

Управлението на човешките ресурси е фактор, който безспорно заема ключова роля в туристическата сфера. Качеството на предлаганата услуга е пряко свързано с отношението към клиента и компетентността на всеки един служител в съответния хотел, ресторант, бар или друг обект за забавление.

Обучението на персонала не е еднократен акт, а постоянен процес. Екипът на Hotel Experts е в готовност да Ви предложи:

  • Изготвяне на план за действие при кризисни ситуации
  • Внедряване на оперативни стандарти и процедури според спецификата на обекта
  • Обучение на място на оперативен и ръководен персонал
  • Специализирани обучения по маркетинг и продажби
  • Корпоративни обучения