F&B управление и одит

Всички наши F&B консултанти притежават опит и знания, за да предложат практични, иновативни и изпълними концепции  за всеки тип заведение за хранене и развлечение. Ние от Hotel Experts притежаваме управленски опит, на база на който да внедрим подходящи решения и да направим необходимите корекции за подобряване на обслужването и повишаване на рентабилността на вашия обект в сферата на F&B услугите.