Услуги

Запознайте се с нашето портфолио от услуги и не пропускайте да се свържете с нас за експертно решение на вашите нужди.

Ic_arrow_drop_down_48px.svg

Управление на активи

Успешното управление на активите е ключът към създаването на устойчив бизнес модел.

Оперативен мениджмънт

Оперативният мениджмънт изисква внимателно разглеждане на ежедневната дейност…

Маркетинг и продажби

Маркетингът е многостранна дисциплина, която включва изследвания, стратегическо позициониране…

Репозициониране на хотел

Правилното позициониране на хотелския актив в определена точка от неговия жизнен цикъл е наистина сложен процес…

Бизнес развитие

Правилните решения днес не са гаранция за успеха в бъдеще време…

Персонализирани решения

Всяка ситуация е различна и се нуждае от индивидуален подход. Като собственици и мениджъри на хотели…

Обучения

Управлението на човешките ресурси е фактор, който безспорно заема ключова роля в туристическата сфера…

Свържете се с нас за повече информация