Управление на активи

Успешното управление на активи е ключът към създаването на устойчив бизнес модел.  Независимо дали пред Вас стои необходимостта от продажба, покупка или изграждане на бизнес концепция за хотелски активи, оптимизиране на приходи и разходи на вече функциониращ обект или е налице необходимост от пазарно репозициониране, изграждане на фирмена идентичност  или избор на подходящ франчайз партньор или оператор, екипът от професионалисти на Hotel Experts ще намери икономически ефективни и творчески решения спрямо индивидуалното предизвикателство.

Динамичното развитие на хотелиерския сектор превръща привличането на опитен консултант по управление на хотелски активи в основна цел за собственика по пътя към постигането на максимално бърза възвръщаемост на инвестицията и реализиране на последваща оптимална печалба.

Нашият Екип от професионалисти е на Ваше разположение, за да Ви консултира в следните области:

  • Хотелско бизнес планиране
  • Анализ на хотелските операции и управление
  • Брандинг услуги
  • Избор на подходящ франчайз партньор или оператор
  • Pre-opening услуги
picture