Спа & Уелнес мениджмънт

От концептуално планиране до отваряне на обекта и извършване на текущи операции, включително подбор и обучение на персонала, подбор на продукти за работа, избор на подкрепящи услуги необходими за осигуряване на оптимално изживяване на гостите, нашите консултанти за спа и отдих могат да ръководят собствениците и мениджърите за постигането на отлично обслужване на клиентите, съчетано с високи финансови резултати. Консултантите на Hotel Experts са в състояние да ви напътстват при прилагане на иновативни организационни и оперативни решения и да направят трайни подобрения в организацията на работата и рентабилността на вашия обект.