Маркетинг и продажби

Маркетинг е многостранна дисциплина, която включва изследвания, стратегическо позициониране, директни продажби, реклама, промоция, връзки с обществеността, електронна търговия и дистрибуция.

Независимо дали имате нужда от помощ с маркетинг и продажби или с пълната гама от маркетингови инструменти, екипът ни може да помогне на бизнеса ви.

Имаме опит в позиционирането и маркетирането на различни видове обекти – хотели, курорти, ресторанти, СПА комплекси, туристически дестинации – с различна големина, локация, брандирани или независими. Нашите консултанти са на разположение да ви помогнат винаги – преди отваряне на обекта, при преход към марка или при извършване на активни операции, които се нуждаят от нов, свеж поглед относно позиционирането или избора на стратегии за развитие.

picture