Репозициониране на хотел

Репозициониране на хотел

Правилното позициониране на хотелския актив в определена точка от неговия жизнен цикъл е наистина сложен процес. Непрекъснато променящите се пазарни фактори и икономически сили, промените в моделите на търсене и конкурентният натиск, могат да окажат съществено влияние при постигането на успех като принудят собственика да преоцени позицията на активите си.

Въз основа на целите на клиента изготвяме необходимото проучване, за да съдействаме пълноценно във фазите на вземане на решения, да разработим план за репозициониране и след това да изпълним начертаната стратегията, независимо дали става въпрос за цялостно ребрандиране или за извършване на частични корекции в предлагания продукт. Следете повече за нашата работа на нашата Facebook страница.

  • Идентифициране на настоящите и целивите пазарни позиции
  • Анализ на конкуренцията
  • Препоръчителни подобрения, насочени към конкурентното предимство на хотела
  • Остойностяване на необходимите ремонтни или оперативни разходи за промени
  • Анализ на разходите и ползите
  • Избор на бранд / оператор
  • Прогнозни оперативни резултати