Pre-opening услуги

Pre-opening услуги

Стратегическите решения, взети по време на периода преди отварянето на обекта, са в основата на последващото му успешно стартиране, бърз растеж и сигурно бъдеще. Нашият опит ни позволява да даваме ясни и информирани съвети за всеки продукт, като същевременно отразяваме желанията и визията на собственика на хотела.

  • Бюджет за предварително отравяне
  • Маркетингов план
  • Оперативни стандарти и процедури
  • Договори за обслужване и поддръжка
  • Критерии за качество на услугите & одит