Анализ на хотелските операции и управление

Анализ на хотелските операции и управление

Екипът на Hotel Experts разплага с необходимата експертиза, за да идентифицира възможностите за подобрение във Вашия хотел, заведения за хранене и развлечение, СПА център или друг съпътстващ нашата индустрия бизнес.

Можем да предложим решение и на най-сложните казуси в областта на счетоводното и финансовото управление, продажбите и маркетинговите стратегии, ценообразуването, човешките ресурси, стандартите и тяхното прилагане, за да доведем вашия бизнес до дългосрочна стабилност и успех.