За хотелиера

Национален борд по туризъм

Националният борд по туризъм e конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България.

Сред учредителите на Националния борд по туризъм са сериозни компании, солидни инвеститори, международни туроператори и значими участници в икономическия живот на България. Сдружението е легитимен правен субект, най-големият в неправителствения сектор в областта на туризма, регистриран в обществена полза.

Untitled-2